CH8 – Ionty (kation, anion)

zpět

Ionty

Kation – je částice s kladným nábojem, která vznikla odtržením jednoho nebo více elektronů z valenční vrstvy elektroneutrálního atomu. Převládá u ní počet protonů v jádře nad počtem elektronů v obalu.

 

Kationty vznikají např. z atomů kovů (Na+, Li+, Zn2+, Al3+)

 

Anion – je částice se záporným nábojem, která vznikla přijetím jednoho nebo více elektronů do valenční vrstvy.

 

Anionty vznikají např. z atomů nekovů (Cl, F, O2-)

 

 

Příklad:

Chlorid sodný (NaCl) vzniká slučováním sodíku s chlorem. Je složen z kladně a záporně nabitých částic – iontů.

2 Na + Cl2    →   2 NaCl

 

atom 11Na:

11 e – 1 e      →   10 e     atom sodíku odevzdá jeden elektron

p+   >   e                           převládá počet protonů

Na – 1 e     →   Na+          vzniká kladně nabitá částice kation

 

atom 17Cl:

17 e + 1 e      →   18 e     atom chloru přijme jeden elektron

p+   <   e                            převládá počet elektronů

Cl  + 1 e     →   Cl            vzniká záporně nabitá částice anion

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4