CH8 – Kovy (souhrn)

zpět

Kovy

 

Vlastnosti:

 • vzhled (kovově lesklý povrch)
 • mechanické vlastnosti (jsou tažné a kujné, dají se ohýbat)
 • elektrické vlastnosti (vedou elektrický proud, také C ve formě grafitu)
 • magnetické vlastnosti (např. železo je magnetické)
 • vedou také teplo
 • snadno vytvářejí kationty a krystalují v kovových strukturách
 • kovových prvků je v periodické soustavě přibližně 80%
 • za normálních podmínek jsou to pevné látky (kromě Hg)
 • vyskytují se ryzí (Au, Cu) nebo v rudách (Al v bauxitu, Fe v magnetovci)
 • vytvářejí slitiny
 • některé reagují s kyslíkem, vodou a kyselinami (např. Zn, Mg) jiné jsou vůči nim odolné (např. Au, Ag)

 

Kovy můžeme dělit dle:

 

hustoty

 • lehké – mají nižší hustotu (např. Na, Mg …)
 • těžké – mají vyšší hustotu (např. Pb, Fe, Ni …)

 

stálosti na vzduchu a ve vlhku

 • ušlechtilé – jsou málo reaktivní, lépe odolávají účinkům vzduchu a vlhka (např. Au, Ag, Pt)
 • neušlechtilé (např. Fe, Li, Mg)

 

dostupnosti a ceny

 • drahé (např. Au, Pt, Ag)
 • ostatní (Fe, Zn, Al)

 

 • kromě čistých kovů se často používají slitiny kovů. Slitiny mají lepší vlastnosti než čisté kovy (např. bronz je tvrdší než měď)

 

Významné kovy:

Hliník – Al

Železo – Fe

Měď – Cu

Zlato – Au

Stříbro – Ag

Olovo – Pb

Zinek – Zn

Rtuť – Hg

Alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

Kovy alkalických zemin (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4