CH8 – Křemík

zpět

Křemík – Si

Cizojazyčné názvy lat. Silicium
Skupina, perioda 14. skupina, 3. perioda
Chemická skupina Polokovy

Křemík poprvé identifikoval roku 1787 Antoine Lavoisier jakožto složku pazourku a jiných křemíkatých hornin.

 

Je to nejvýznamnější polokov.

 

Výskyt:

  • v přírodě se čistý nevyskytuje
  • tvoří velké množství sloučenin
  • nejvýznamnější sloučeninou je křemen (oxid křemičitý) – vyskytuje se v mnoha odrůdách např. křišťál
  • další sloučeniny jsou křemičitany (jsou součástí hornin)
  • nachází se i v lidském těle (zubní sklovina, kosti)

 

Vlastnosti:

  • křehký
  • není kujný

 

Výroba:

  • v elektrických pecích z křemene za pomoci koksu

 

Použití:

  • velmi čistý – výroba polovodičů ze kterých se dále vyrábějí elektronické součástky např. počítačové čipy
  • výroba solárních článků

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4