CH8 – Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková

zpět

Kyselina chlorovodíková

Vlastnosti:

 • těkavá, bezbarvá kapalina
 • silná žíravina!!!
 • technická je nažloutlá (kyselina solná)
 • koncentrovaná v kombinaci s kyselinou dusičnou tvoří lučavku královskou (rozpouštění zlata (3 HCl :1 HNO3))
 • vyskytuje se v lidském žaludku (zředěná 0,3-0,4%) (způsobuje pálení žáhy atd. – pomoc jedlá soda)
 • při reakci s kovy (Zn, Fe, Al,) uniká plyn – vodík

 

Použití:

 • výroba plastů
 • metalurgie
 • čištění kovů a odstraňování vodního kamene

 

Příprava a výroba např.:

 • původně vyráběla přímo z chloridu sodného 2 NaCl + H2SO4 → 2 HCl + Na2SO4
 • syntézou chloru a vodíku (800°C) H2 + Cl2 → 2 HCl

 

Kyselina fluorovodíková

 

Vlastnosti:

 • je vodným roztokem fluorovodíku
 • bezbarvá dýmající kapalina
 • vysoce toxická
 • žíravá kapalina!!!
 • silné leptavé účinky na kůži

 

Použití:

 • komerčně dodávaná ve dvou koncentracích (40 %, 70 %)
 • leptání skla
 • výroba matového skla

 

Příprava a výroba např.:

 • slučováním vodíku s fluorem vzniká plynný fluorovodík  H2 + F2 → 2HF
 • jeho rozpuštěním ve vodě vzniká kyselina fluorovodíková

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4