CH8 – Kyseliny. Rozdělení kyselin

zpět

Kyseliny

 

Kyseliny – jsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán vodík H. Ten se ve vodě odštěpuje jako vodíkový kation H+. Ze zbytku molekule se stane anion kyseliny. Tento děj (rozštěpení molekuly na ionty) se nazývá ionizace neboli disociace.

např.:

HCl → H+ + Cl
H2SO4 → 2 H+ + SO42-

 

Pravidla bezpečné práce:
1. používáme ochranné pomůcky.
2. při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla, proto vždy opatrně přiléváme

kyselinu do vody, nikdy ne naopak!!!
3. při potřísnění omýváme proudem tekoucí vody (popř. zneutralizujeme roztokem jedlé sody)

 

Rozdělení kyselin

 

  • bezkyslíkaté (neobsahují v molekule atomy kyslíku – např. kyselina chlorovodíková HCl)
  • kyslíkaté (s atomy vodíku a kyselinotvorného prvku (např. S, P, N) jsou v molekule i atomy kyslíku)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4