CH8 – Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyslíkatých kyselin

zpět

Kyslíkaté kyseliny

 

Kyslíkaté kyseliny – obsahují vodík a další nekovový prvek (často halogen) a kyslík.

 

Názvosloví kyslíkatých kyselin

 

Název kyslíkatých kyselin se skládá z podstatného jména (kyselina) a přídavného jména (vznikne z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením odpovídajícím danému oxidačnímu číslu).

 

 

Vzorec kyslíkaté kyseliny zapisujeme značkami vždy v pořadí H X O (vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík).

Oxidační číslo kyslíku je –II (O-II) a o oxidační číslo vodíku je +I (HI)

 

Příklad1: Tvorba vzorce kyseliny z jejího názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu kyseliny z jejího vzorce.

 

 

Známe například: 

  • kyselina sírová – H2SO4
  • kyselina dusičná – HNO3
  • kyselina uhličitá – H2CO3
  • kyselina trihydrogenfosforečná – H3PO4
  • kyselina siřičitá – H2SO3
  • kyselina chlorná – HClO

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4