CH8 – Látková koncentrace

zpět

Látková koncentrace

 

Látková koncentrace (molární koncentrace nebo molarita)udává počet molů látky rozpuštěné v daném objemu roztoku.

 

Značka: c

Základní jednotka: mol/dm3 (mol na decimetr krychlový)

Další jednotky:

hlavní jednotka v soustavě SI je mol/m3

v praxi se často udává v jednotkách mol/l, mol/dm³ (dříve značených též jako M (1 M = 1 mol/l)).

Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii. Obě poslední možnosti však již nejsou v souladu s pravidly značení v SI.

 

 

Výpočet:

 

 

c ….. látková koncentrace

n ….. látkové množství rozpuštěné látky

V ….. objem roztoku

 

lze vyjádřit též vzorci:

 

 

c ….. látková koncentrace

n ….. látkové množství rozpuštěné látky

V ….. objem roztoku

m ….. hmotnost rozpuštěné látky

M ….. molární hmotnost rozpuštěné látky

ρ ….. hustota  rozpuštěné látky

 

Příklad 1: Vypočítejte koncentraci kyseliny chlorovodíkové (HCl) v 1 dm3 roztoku, který obsahuje 0,25 mol rozpuštěného chlorovodíku.

 

Postup:

  • vyjádření veličin

n (HCl) = 0,25 mol

V (Ꙩ) = 1 dm3

  • poté vypočteme koncentraci HCl

  • Odpověď: koncentrace kyseliny chlorovodíkové v roztoku je 0,25 mol/dm3

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4