CH8 – Látkové množství

zpět

Látkové množství

 

Látkové množství – je fyzikální veličina která udává počet částic (např. atomů, molekul, iontů) v látce.

 

Značka: n

Základní jednotka: mol

Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol

 

Látkové množství 1 mol obsahuje 6,023 . 10 částic (tzv. Avogadrova konstanta).

Je pojmenována po italském fyzikovi Avogadrovi, její hodnotu však poprvé zjistil Johann Josef Loschmidt roku 1865.

 

Výpočet:

 

 

n ….. látkové množství

N …. počet částic v látce

N…..  je Avogadrova konstanta

 

lze vyjádřit též vzorcem:

 

 

n ….. látkové množství

m ….. hmotnost

M ….. molární hmotnost

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4