CH8 – Měď

zpět

Měď – Cu

Cizojazyčné názvy lat. Cuprum
Skupina, perioda 11. skupina, 4. perioda
Chemická skupina Přechodné kovy

Tento ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy se používal již od starověku. V období Římské říše se měď těžila hlavně na Kypru, proto dostal název сyprium (kov Kypru), který se později zkrátil na сuprum.

 

 

Výskyt:

 • v zemské kůře je přítomna poměrně vzácně
 • v přírodě buď ryzí, nebo se vyskytuje hlavně ve sloučeninách např. chalkozin (Cu2S), covellin (CuS), bornit (Cu3FeS3), chalkopyrit (CuFeS2), kuprit (Cu2O), malachit (CuCO3 . Cu(OH)2), azurit (2CuCO3 . Cu(OH)2).
 • naleziště např. v Chile, Peru, USA, Zambii, Kanadě, Kazachstánu a Polsku.
 • patří mezi biogenní prvky – krevní barvivo měkkýšů hemocyanin

 

   

 

Vlastnosti:

 • ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy
 • velká hustota
 • na vzduchu stálý, odolný proti korozi (pokrývá tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2) – měděnkou, která ji účinně chrání proti další korozi (tzv. pasivace))
 • velmi dobrá tepelná a elektrická vodivost
 • dobře mechanicky zpracovatelná, tažná a kujná
 • je základní složkou významných slitin – bronz (Cu + Sn), mosaz (Cu + Zn), alpaka (Ni + Zn + Cu)

 

 

Použití:

 • čistá měď – střešní krytina, okapy, elektrické vodiče, chladiče, kotle
 • bronz – zvony, sochařství, mince aj.
 • mosaz – nerezavějící šrouby, hudební nástroje, obaly aj.
 • alpaka – jídelní a ozdobné předměty
 • mince (10Kč, 20Kč)
 • sloučenina síran měďnatý CuSO4 (modrá skalice) – ochrana rostlin proti plísním a houbám

 

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

Macro of native copper about 1 ½ inches (4 cm) in size: Autor: Native_Copper_Macro_Digon3.jpg: “Jonathan Zander (Digon3)“derivative work: Materialscientist (talk) – Native_Copper_Macro_Digon3.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7223304

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F

Chalkopyrit – CuFeS2: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6296577

Azurit – 2 CuCO3 . Cu(OH)2: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6574273

Kuprit – Cu2O: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7790850

Síran měďnatý CuSO4 – modrá skalice: Autor: Superdvd na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1614966