CH8 – Molární hmotnost

zpět

Molární hmotnost

 

Molární hmotnost – je fyzikální veličina která udává jakou hmotnost má 1 mol látky.

 

Značka: M

Základní jednotka: kg/mol (kilogram na mol)

Další jednotky:

gram na mol (1 g·mol-1 = 0,001 kg·mol-1)

kilogram na kilomol (1 kg·kmol-1 = 0,001 kg·mol-1)

 

Výpočet:

 

 

n ….. látkové množství

m ….. hmotnost

M ….. molární hmotnost

 

Molární hmotnosti atomů jednotlivých prvků nalezneme v matematicko-fyzikálních tabulkách.

Molární hmotnost sloučeniny určíme z jejího vzorce tak, že sečteme molární hmotnosti všech atomů jednotlivých prvků.

 

Příklad 1: Vypočítejte molární hmotnost NH3.

 

Postup:

  • z matematicko-fyzikálních tabulek zjistíme molární hmotnost N, H

M (N) = 14 g/mol

M (H) = 1 g/mol

  • poté vypočteme molární hmotnost NH3

M (NH3) = M (N) + 3 . M (H) = 14 + 3 . 1 = 17 g/mol

  • Odpověď: molární hmotnost amoniaku je 17 g/mol.

 

Příklad 2: Vypočítejte hmotnost 2 molů hydroxidu sodného (NaOH)

 

 

Příklad 2: Vypočítejte kolik molů odpovídá 100 g hydroxidu sodného (NaOH).

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4