CH8 – Názvosloví solí

zpět

Názvosloví solí

 

Soli bezkyslíkatých kyselin

 

Mezi soli patří i:

halogenidy – soli bezkyslíkatých kyselin např. kyseliny chlorovodíkové HCl

sulfidy – soli kyseliny sirovodíkové H2S

 

Název halogenidů se skládá z podstatného jména (tvořeno názvem halogenidu a zakončeno -id) a přídavného jména (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.). Halogen má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -IPrvek sloučený s halogenem má vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

Název sulfidů se skládá z podstatného jména (tvořeno názvem sulfid) a přídavného jména (odpovídá zakončení přídavného jména). Síra má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -IIPrvek sloučený s sulfidem má vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

  

 

Soli kyslíkatých kyselin

 

Kyseliny ve vodě ionizují za odštěpení vodíkových kationtů a aniontů příslušné kyseliny. Ionizace kyselin ve vodě se označuje jako disociace.

Např. H2ISVIO4-II → 2H+ + (SO4)2-

kyselina sírová má ve svém vzorci dva vodíky (ideálně se odštěpí oba dva), pokud se  neodštěpí všechny, vznikají anionty hydrogensolí

 

Vytvoření názvu aniontu pod kyslíkaté kyseliny (podstatné jméno v názvu soli)

 

Název soli je vždy dvouslovný. Skládá se z podstatného jména (odvozeného od názvu kyseliny) a přídavného jména (odvozeného od názvu kationtu kovu). Zakončení názvu kationtu určuje jeho oxidační číslo.

 

 

Příklad1: Tvorba vzorce soli z názvu aniontu kyseliny.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu soli z jejího vzorce výpočtem oxidačních čísel.

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4