CH8 – Neutralizace

zpět

Neutralizace

 

Neutralizace – je reakce kyseliny s hydroxidem, jejímiž produkty jsou voda a sůl příslušné kyseliny.

 

Např.: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 

Voda vzniká reakcí vodíkových kationtů H+ s hydroxidovými anionty OH.

Zbylé části molekul kyseliny (anionty) a hydroxidu (kationty) vzájemně reagují za vzniku soli.

 

Při neutralizaci se vždy uvolňuje teplo, proto se teplota směsi zvyšuje.

 

Při práci s kyselinami i zásadami je nutná zvýšená opatrnost! Většina z nich jsou žíraviny!

  • při potřísnění hydroxidem omýváme proudem tekoucí vody (popř. zneutralizujeme octem)
  • při potřísnění kyselinou omýváme proudem tekoucí vody (popř. zneutralizujeme roztokem jedlé sody)
  • VYUŽITÍ NEUTRALIZACE !!!

 

Využití neutralizace v každodenním životě
  • překyselení žaludku (pálení žáhy) – neutralizuje se léky, které obsahují např. hydroxid hořečnatý nebo roztokem jedlé sody
  • včelí bodnutí, štípnutí mravenci, popálení kopřivou je způsobeno kyselinou mravenčí – neutralizuje se roztokem mýdla nebo jedlé sody
  • vosí bodnutí je zásadité – neutralizuje se kyselinou citronovou, octem, kyselým ovocem

 

Využití neutralizace v laboratoři a v průmyslu
  • odstranění kyselých nebo zásaditých látek z odpadních vod
  • určení obsahu kyselin a hydroxidů (metoda titrace)
  • zpracování surovin

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4