CH8 – Olovo

zpět

Olovo – Pb

Cizojazyčné názvy lat. Plumbum
Skupina, perioda 14. skupina, 6. perioda
Chemická skupina Nepřechodné kovy

Těžký toxický kov známý lidstvu již od starověku. Kdy a kde bylo olovo získáno poprvé není dosud známo, nejstarší dochovaný předmět pochází z období mezi lety 3000 př. n. l. a 2000 př. n. l. a byl nalezen v Malé Asii. 

 

 

Výskyt:

 • v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce
 • elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně
 • nejběžnější minerál je galenit (PbS),  dále cerusit (PbCO3), anglesit (PbSO4)  aj.

 

 

Vlastnosti:

 • šedobílý kov
 • těžký toxický kov
 • měkký a kujný
 • odolný vůči korozi
 • dobře pohlcuje rentgenové záření a radioaktivní záření

 

Použití:

 • výroba desek akumulátorů
 • výroba střeliva (náboje)
 • ochrana před škodlivým zářením
 • dříve se přidávalo do benzínu (dnes většina aut používá bezolovnatý benzín Natural 95)

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo

Electrolytically refined pure (99.989 %) superficially oxidized lead nodules and a high purity (99.989 %) 1 cm3 lead cube for comparison: Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12381318

Galenit, olověná ruda:  Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10430494

Olověné pláty se také používají jako štít proti radiaci: Autor: Changlc – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=599629

Olověné střelivo: Autor: Malis – My own photo taken with my own camera with permission of cartridge’s owner., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2698398