CH8 – Oxid vápenatý. Oxid křemičitý. Oxid hlinitý

zpět

Oxid vápenatý (CaO)

 

Výroba:

 • rozkladem vápence (uhličitan vápenatý) v pecích za vysoké teploty:

CaCO3 → CaO + CO2

 

 

Vlastnosti:

 • bílá pevná látka
 • silná žíravina
 • leptá sliznice i pokožku

 

Použití:

 • ve stavebnictví jako pálené vápno (reakcí s vodou vzniká hašené vápno)
 • součást cementu
 • výroba některých kovů a skla
 • vápnění překyselené půdy

 

Oxid křemičitý (SiO2)

 

Výskyt:

 • nerost křemen
 • součást hornin pískovec, písek a žula

 

 

Vlastnosti:

 • pevná látka
 • těžko tavitelná
 • odolná vůči kyselinám i vodě

 

Použití:

 • stavebnictví
 • výroba skla
 • výroba žáruvzdorných materiálů

 

Oxid hlinitý (Al2O3)

 

Výskyt:

 • nerost korund (odrůdy – smirek, safír, rubín)
 • součástí horniny bauxit  (Al2O3 . 2 H2O)

 

 

 

Vlastnosti:

 • bílá prášková látka
 • vodě je nerozpustná (bobtná za vzniku hydroxidu hlinitého)
 • působením kyselin se rozpouští za vzniku solí hlinitých
 • působením zásad tvoří hlinitany
 • vysoká teplotu tání a varu
 • velmi vysoká tvrdost

 

Použití:

 • smirek (brusný materiál)
 • bauxit (výroba hliníku)
 • rubín a safír (výroba šperků)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (vápenec): Dachsteinkalk with fossil Bivalvia (probably Conchodon infraliasicus) Totes Gebirge, Austria – Autor: User:Tigerente – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1338360

obrázek (Drůza čistých krystalů křemene – křišťál): Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6494817

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_hlinit%C3%BD

Obrázek: Safír: Autor: Mitchell Gore – from en:Image:Star-Saphire.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=321268

Obrázek: Rubín: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=663510

Obrázek: Bauxit, hlavní ruda hliníku: Autor: saphon – Vlastní dílo, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2099323