CH8 – Oxidy. Názvosloví oxidů

zpět

Oxidy

 

Oxidy – jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku (F, Cl, Br, I) a dalšího prvku.

 

Oxidy jsou produktem hoření. Při hoření dochází ke slučování chemických prvků s kyslíkem. Je to chemické reakce, kterou člověk využívá odpradávna jako zdroj světla a tepla.

 

 

Názvosloví oxidů

 

Název oxidů se skládá z podstatného jména (tvořeno názvem oxid) a přídavného jména (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.).

 

 

Kyslík má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -II.

Prvek sloučený s oxidem má vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

 

Příklad1: Tvorba vzorce oxidu z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu oxidu z jeho vzorce.

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (oheň – ohniště): Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239231