CH8 – Polokovy (souhrn)

zpět

Polokovy (souhrn)

Jsou umístěny v periodické soustavě prvků mezi kovy a nekovy.

 

Patří k nim:

 • bor (B) – lat. Borium
 • křemík (Si) – lat. Silicium
 • germanium (Ge) – lat. Germanium
 • arsen (As) – lat. Arsenicum
 • selen (Se) – lat. Selenium
 • antimon (Sb) – lat. Stibium
 • tellur (Te) – lat. Tellurium
 • astat (At) – lat. Astatinum

 

Vlastnosti:

 • některé mají vlastnosti kovů některé vlastnosti nekovů
 • většinou jsou křehké a nejsou kujné
 • velice malá elektrická vodivost

 

Použití:

 • jako polovodiče
 • k výrobě polovodičových součástek, integrovaných obvodů, čipů i jiných elektronických součástek

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

Pavel BENEŠ, Václav PUMPR, Jiří BANÝR: Základy chemie 1. díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, 2. vyd. Olomouc: nakladatelství učebnic FORTUNA, 1997. ISBN 80-7168-324-8

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polokovy