CH8 – Rozdělení chemických prvků

zpět

Rozdělení chemických prvků

 

Většina chemických prvků se vykytuje v přírodě ve sloučeninách nebo volně. Každý prvek je určen protonovým číslem a určitými fyzikálními vlastnostmi, které najdeme v matematicko-fyzikálních tabulkách.

 

Chemické prvky můžeme rozdělit dle:
skupenství

1. plynné

 • za normálních podmínek je plynných 11 prvků
 • plynné skupenství označujeme symbolem g (latinsky gaseus) např. Cl2 (g)
 • prvky tvořící dvouatomové molekuly (H2, N2, O2, F2, Cl2)
 • vzácné plyny vyskytující se ve formě atomů (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

2. kapalné

 • za normálních podmínek jsou kapalné pouze dva prvky (Br, Hg)
 • kapalné skupenství označujeme symbolem l (latinsky liquidus) např. Hg (l)

3. pevné

 • patří k nim všechny zbývající chemické prvky
 • pevné skupenství označujeme symbolem s (latinsky solidus) např. Fe (s)

 

výskytu

1. přirozené

 • většina chemických prvků cca 90
 • v přírodě se vyskytují volně nebo ve sloučeninách (např. kyslík je volný ve vzduchu, vázaný ve vodě)

2. umělé

 • prvky, které byly připraveny v laboratoři
 • jsou řazeny na konci periodické tabulky prvků

 

vlastností

1. kovy

 • mají charakteristický leklý povrch
 • vedou elektrický proud a teplo
 • jsou tažné a kujné, dají se ohýbat

2. polokovy

 • některé mají vlastnosti kovů některé vlastnosti nekovů
 • většinou jsou křehké

3. nekovy

 • jsou převážně nevodivé (nevedou elektrický proud ani teplo)
 • nemají kovový lesk
 • jsou křehké, dají se snadno drtit, nejdou tvarovat

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4