CH8 – Síra

zpět

Síra – S

Cizojazyčné názvy lat. Sulphur
Skupina, perioda 16. skupina, 3. perioda
Chemická skupina Nekovy

Síra byla známa již v dávnověku a např. ve starověké Číně sloužila jako jedna ze složek střelného prachu.

 

přírodní krystalická síra – síra sopečného původu

 

Výskyt:

 • tvoří přibližně 0,03–0,09 % zemské kůry
 • jako volný prvek v okolí sopek – Polsko, Povolží, Kazachstán a USA
 • ve sloučeninách – oxid siřičitý, kyselina sírová
 • nerosty: galenit, sfalerit, pyrit, sádrovec
 • v organismech je součástí bílkovin

 

 

Vlastnosti:

 • pevná, žlutá, krystalická nebo prášková látka
 • je nerozpustná ve vodě
 • hořlavá (modrý plamen)
 • patří do skupiny chalkogenů

 

Použití:

 • výroba kyseliny sírové (H2SO4), sirouhllíku (CS2)
 • výroba pryže, střelného prachu
 • síření sudů (desinfekce)
 • výroba fungicidů -prostředků na ochranu rostlin proti škůdcům

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra

Přírodní krystalická síra: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7215316

Síra sopečného původu (srážející se okolo solfatar): Autor: Brisk g – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2686991