CH8 – Složení molekul

zpět

Složení molekul

 

 

 

Některé molekuly jsou složeny z atomů stejného prvku (např. H2, P4).

Většina molekul se však skládá z atomů různých prvků (např. molekula H2O)

 

Chemická látka, která vzniká sloučením atomů různých prvků se nazývá chemická sloučenina.

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4