CH8 – Sulfidy

zpět

Sulfidy

 

Sulfidy – jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem.

 

Jsou to pevné látky, v přírodě se vyskytují jako nerosty, mnohé z nich jsou výrazně zbarvené a mají kovový lesk.

 

Názvosloví sulfidů

 

Platí zde stejná pravidla jako pro oxidy!

 

Název sulfidů se skládá z podstatného jména (tvořeno názvem sulfid) a přídavného jména (odpovídá zakončení přídavného jména).

 

 

Síra má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -II.

Prvek sloučený s sulfidem má vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

 

Sulfid olovnatý (PbS)

 

Výskyt:

nerost galenit (patří k významným rudám olova)

 

 

Vlastnosti:

 • hnědočerná práškovitá látka
 • nerozpustná ve vodě
 • rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin

 

Použití:

 • galenit se využívá jako surovina pro získávání olova
 • dlouho se využíval jako černý pigment
 • nejvíce se využívá pro své polovodičové vlastnosti
 • vyžívá se také na detekci prvků v různých infračervených detektorech

 

Sulfid zinečnatý (ZnS)

 

Výskyt:

nerost sfalerit

 

 

Vlastnosti:

 • bílá krystalická látka
 • nerozpustná ve vodě

 

Použití:

 • sfalerit se využívá jako surovina pro získávání zinku
 • ve směsi s mědí funguje jako luminofor
 • jako pigment

 

Disulfid železnatý (FeS2)

 

Výskyt:

nejrozšířenější sulfid v zemské kůře

nerost pyrit

 

 

Vlastnosti:

 • zlatá barva (někdy se mu říká také kočičí zlato)
 • nejčastěji zrnitý, kusový
 • často se nacházejí dobře omezené krystaly ve tvaru krychle
 • od zlata se pozná podle rozdílného vrypu (černý)

 

Použití:

 • pyrit je hlavní sirnou rudou železa

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_olovnat%C3%BD

obrázek (Krystaly galenitu): Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10448612

obrázek (Sfalerit, Rumunsko): Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=791024

obrázek (Téměř dokonalá kostka pyritu velikosti zhruba 4×4×4 cm z Fuente del Moro, Navajún ve Španělsku): Autor: DidierDescouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7011329