CH8 – Tříprvkové sloučeniny (úvod)

zpět

Tříprvkové sloučeniny (úvod)

 

Tříprvkové sloučeniny mají molekuly složené z atomů tří prvků.

 

Tříprvkové sloučeniny jsou např.:
  • hydroxidy (sloučeniny, které ve vodě odštěpují hydroxidový anion OH – NaOH)
  • kyslíkaté kyseliny (sloučeniny, které ve vodě odštěpují kationH+ – H2SO4)
  • soli kyslíkatých kyselin (sloučeniny kationtu kovu a aniontu kyseliny – K2SO4)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4