CH8 – Uhlík

zpět

Uhlík – C

Cizojazyčné názvy lat. Carbonium
Skupina, perioda 14. skupina, 2. perioda
Chemická skupina Nekovy

Je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě. 

 

 

Výskyt:

 • v přírodě se vyskytuje ve dvou čistých formách (diamant a grafit)
 • je vázán v tělech organismů, v lidském těle uhlík představuje 18,5 % hmotnosti
 • nachází se v ropě, zemním  plynu atd.
 • ve formě uhlí (antracit, černé, hnědé, lignit, rašelina – liší se stářím a obsahem uhlíku)
 • uměle vyrobené formy jsou koks (vysoce výhřevné palivo), aktivní uhlí a saze
 • nerosty – kalcit (CaCO3), magnezit (MgCO3), dolomit (MgCa(CO3)2), azurit (Cu3(CO3)2(OH)2) aj.

 

Vlastnosti:

 • grafit (tuha) – měkký, černý, kovový lesk, žáruvzdorný, vede elektrický proud
 • diamant – nejtvrdší přírodní látka, bezbarvý, vysoký lesk
 • aktivní uhlí – forma uhlíku která má velký povrch, je schopné zachycovat barviva, jedovaté páry i jiné škodlivé látky

 

Použití:

 • diamanty – v klenotnictví (po vybroušení briliant), k opracování tvrdých materiálů (k řezání skla, kovů a kamenů), ložiska přesných přístrojů

 • grafit – elektrody a tužky, tavicí kelímky, tužky, mazadla ložisek
 • koks – uhlí obohacené o uhlík, vysoce výhřevné, výroba surového železa
 • aktivní uhlí – filtr do plynových masek a k odstraňování pachů v ledničkách, v lékařství jako živočišné uhlí
 • saze – plnidla pro výrobu gumy (pryže), plastu, pneumatiky, výroba černě do tiskařských inkoustů, tonerů a laserových tiskáren

 

Schéma koloběhu uhlíku

 

Černá čísla udávají v miliardách tun (gigatunách = Gt), kolik uhlíku je uloženo v různých rezervoárech. Fialová čísla udávají, kolik uhlíku se přesunuje danými směry každý rok. Do sedimentů v tomto diagramu není započítání přibližně 70 Gt uhličitanů a kerogenu.

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk

Diamant a grafit: Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12429985

Broušené diamanty: Autor: Mario Sarto – Fotografie je vlastním dílem, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1015397

Diagram koloběhu uhlíku: Autor: Carbon_cycle-cute_diagram.jpeg: User Kevin Saff on en.wikipediaDerivative work: FischX – File:Carbon cycle-cute diagram.svg (i.e. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/carbon_cycle4.php), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24381995