CH8 – Vápník

zpět

Vápník – Ca

Cizojazyčné názvy lat. Calcium
Skupina, perioda 2. skupina, 4. perioda
Chemická skupina Kovy alkalických zemin

Nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Vápenaté sloučeniny jsou lidstvu známy již od starověku – pálením vápence nebo mramoru se získávalo pálené vápno (CaO) a jeho reakcí s vodou hašené vápno, které se používá k přípravě malty. Vápník poprvé připravil sir Humphry Davy roku 1808 elektrolýzou vápenatého amalgámu, který si připravil elektrolýzou slabě zvlhčeného hydroxidu vápenatého za použití rtuťové katody.

 

 

Výskyt:

 • v přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách
 •  je to biogenní prvek a je jedním ze základních stavebních kamenů buněk všech živých organizmů na této planetě
 • je obsažen v mléce a mléčných výrobcích
 • nejběžnější horninou s obsahem Ca je vápenec (CaCO3) – výskyt např. Moravský kras, další minerály např.  dolomit (CaMg(CO3)2), apatit (3 Ca3(PO4)2. Ca(F, Cl)2), fluorit (CaF2), sádrovec (CaSO4 · 2 H2O) aj.

 

 

Vlastnosti:

 • šedobílý
 • poměrně měkký
 • lehký
 • reaktivní kov (není tolik reaktivní jako alkalické kovy, ale je lepší ho uchovávat pod petrolejem)
 • svými vlastnostmi se více podobá alkalických kovů
 • lepší vodič elektrického proudu a tepla
 • soli Ca barví plamen cihlově červeně

 

Použití:

 • v metalurgii při výrobě oceli
 • stavebnictví
 • sochařství

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk

Calcium, teilweise oxidiert: Autor: de:Benutzer:Tomihahndorf – Foto aus meiner Elementesammlung, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1096972

Vápenec: Autor: Ondřej Mangl – Sbírka Gymnázia Kolín, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2222789

Krystal fluoritu (fialový) v kalcitu (bílý): Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=763363