CH8 – Vlastnosti kovů a nekovů

zpět

Vlastnosti kovů a nekovů

Kovy

 • vzhled (kovově lesklý povrch)
 • mechanické vlastnosti (jsou tažné a kujné, dají se ohýbat)
 • elektrické vlastnosti (vedou elektrický proud, také C ve formě grafitu)
 • magnetické vlastnosti (např. železo je magnetické)
 • vedou také teplo
 • snadno vytvářejí kationty a krystalují v kovových strukturách
 • kovových prvků je v periodické soustavě přibližně 80%
 • za normálních podmínek jsou to pevné látky (kromě Hg)
 • vyskytují se ryzí (Au, Cu) nebo v rudách (Al v bauxitu, Fe v magnetovci)
 • vytvářejí slitiny
 • některé reagují s kyslíkem, vodou a kyselinami (např. Zn, Mg) jiné jsou vůči nim odolné (např. Au, Ag)

 

Nekovy

 • vzhled (nemají kovově lesklý povrch)
 • mechanické vlastnosti (křehké, snadno se drtí, nelze je tvarovat)
 • elektrické vlastnosti (převážně nevedou elektrický proud)
 • přijetím elektronů vytvářejí anionty
 • vyskytují se volně nebo ve sloučeninách
 • mají různé skupenství (většina ve skupenství plynném – H, O, N, pevném (S, P, C), kapalném – pouze Br)
 • oxidy nekovů jsou kyselinotvorné
 • známe pouze 16 nekovů
 • koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů
 • organismy jsou tvořeny převážně nekovy

 

Polokovy

 • hranice mezi kovy a nekovy

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4