CH8 – Vodík

zpět

Vodík – H

Cizojazyčné názvy lat. Hydrogenium
Skupina, perioda 1. skupina, 1. perioda
Chemická skupina Nekovy

Vodík objevil roku 1766 Angličan Henry Cavendish, když si všiml, že při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselině vzniká bezbarvý, hořlavý plyn.

 

 

Výskyt:

 • nejčastěji ve sloučeninách (např. voda, kyseliny)
 • je vázám i ve sloučeninách, které jsou součástí organismů (např. bílkoviny)
 • na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem
 • tvoří převážnou část hmoty ve vesmíru
 • elementární vodík je na Zemi přítomen jen vzácně
 • plynný vodík se v našem prostředí vyskytuje ve formě dvouatomových molekul H2
 • v zemské atmosféře se vyskytuje jen ve vyšších vrstvách

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý plyn
 • bez chuti a zápachu
 • na vzduchu hoří čistý vodík bezbarvým plamenem, produktem hoření je voda
 • hoří namodralým plamenem
 • s kyslíkem tvoří výbušnou směs
 • má ze všech prvků nejmenší hustotu, 14x lehčí než vzduch
 •  vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky (s výjimkou vzácných plynů),
 • tvoří převážně dvouatomové molekuly H2

 • může vytvářet kationty H+

 

Použití:

 • k výrobě amoniaku, syntetického kaučuku, methanolu
 • při vyrobě kovů
 • ke ztužování pokrmových tuků
 • plnění balónů
 • svařování a řezání kovů (kyslíko-vodíkový plamen)
 • pohon raketových motorů
 • jedno z možných paliv budoucnosti
 • redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii
 • přepravuje se stlačený v ocelových lahvích (označených červeným pruhem)

 

Příprava a výroba:

 • laboratorní příprava (rozkladem vody elektrickým proudem tzv. elektrolýzou: 2H2O → 2H2 + O2)
 • průmyslová výroba (ze zemního plynu – metanu: CH4 → C + 2 H2  při 1000 °C)

 

Významné sloučeniny:

 • voda H2O
 • amoniak (čpavek) NH(má charakteristický zápach)
 • peroxid vodíku H2O2 (používá se k odbarvování, bělení, zředěný k desinfekci poranění)

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk

Vial of glowing ultrapure hydrogen, H2. Original size in cm: 1 x 5: Autor: User:Jurii – http://images-of-elements.com/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9083748

Molekula vodíku: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1474614