CH8 – Výpočty z chemických rovnic

zpět

Výpočty z chemických rovnic

 

Potřebujeme-li připravit určité množství látky (produktu), z chemické rovnice musíme vypočítat, jaké množství reaktantů (výchozích látek) budeme potřebovat. Také můžeme vypočítat, jaké množství produktu vznikne z určitého množství reaktantů.

 

Pozor! použité chemická rovnice musí být doplněna o stechiometrické koeficienty, aby platil zákon zachování hmotnosti. Při výpočtech z chemické rovnice postupujeme úvahou s využitím trojčlenky.

 

Příklad 1: kolik gramů jodu (I) vznikne reakcí 2 g jodidu draselného (KI) s chlorem (Cl2).

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4