CH8 – Výpočty z chemických vzorců

zpět

Výpočty z chemických vzorců

 

Často potřebujeme znát obsah některého prvku v jeho sloučenině (např. obsah kovu v rudě. Z chemického vzorce je možné na základě jednoduché trojčlenky zjistit hmotnost jednotlivých prvků ve sloučenině. Takovýchto výpočtů se používá hlavně v chemickém průmyslu.

 

Příklad 1: jakou hmotnost má zinek (Zn) obsažený ve 1000 g rudy sfaleritu (sulfidu zinečnatého – ZnS)

 

 

Příklad 2: vypočtěte kolik procent železa (Fe) se nachází v železné rudě (hematit- Fe2O3)

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4