CH8 – Využití solí kyslíkatých kyselin

zpět

Využití solí kyslíkatých kyselin

 

Některé z kyslíkatých solí mají velký význam a často se s nimi setkáváme v běžném životě.

 

Soli kyslíkatých kyselin můžeme dělit např. podle jejich složení na:

 • dusičnany (soli kyseliny dusičné HNO3)
 • uhličitany a hydrogenuhličitany (soli kyseliny uhličité H2CO3)
 • fosforečnany  (soli kyseliny trihydrogenfosforečné H3PO4)
 • křemičitany  (soli kyseliny křemičité H2SiO3)
 • sírany  (soli kyseliny sírové H2SO4)

 

Dusičnany

Dusičnan sodný (NaNO3) + dusičnan draselný (KNO3

  

Výskyt:

 • v přírodě jako nerosty (tzv. ledky)
 • chilský ledek (NaNO3)
 • draselný ledek (KNO3)

Použití:

 • významná hnojiva
 • v chemickém průmyslu (výroba výbušnin)

 

Uhličitany a hydrogenuhličitany

Uhličitan vápenatý (CaCO3)

Výskyt:

 • v přírodě v nerostu kalcit, který tvoří horninu vápenec
 • z běžného života ho známe jako „vodní kámen“ (usazenina v konvici)

Použití:

 • výroba páleného vápna
 • stavebnictví
 • stavební a sochařský kámen, leštěný = mramor
 • přísada při výrobě železa
 • vápenné průmyslové hnojivo
Uhličitan sodný (Na2CO3) tzv. soda

Výskyt:

 • soda je rozpustná ve vodě, ale může se přirozeně vyskytovat ve vyprahlých oblastech (vyschlá jezera)
 • vyskytuje se ve formě tří hydrátů: dekahydrátu, heptahydrátu a monohydrátu

Použití:

 • prací prostředky (změkčování vody)
 • výroba skla a mýdla
 • používala se k mumifikaci (Egypt)
Hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2

Výskyt:

 • je spolu s hydrogenuhličitanem hořečnatým podstatou dočasné tvrdosti vody
 • vzniká v přírodě působením vody a oxidu uhličitého na horniny tvořené uhličitanem vápenatým (např. vápenec)
 • CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2
 • jeho zpětným rozkladem (na oxid uhličitý, vodu a uhličitan vápenatý) vznikají krápníky (krasové jevy)

Použití:

 • obchodní název soda bicarbona (neutralizace žaludečních šťáv)
 • součást prášků do pečiva a šumivých prášků k přípravě nápojů

 

Fosforečnany

Výskyt:

 • vyskytují se v přírodě jako nerost apatit
 • jsou součástí kostí a zubů obratlovců

Použití:

 • hnojiva
 • např. hnojivo superfosfát (obsahuje dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2)

 

Křemičitany

 

 

Výskyt:

 • velmi rozšířené soli
 • tvoří 75% hmotnosti zemské kůry
 • v přírodě se nacházejí jako nerosty (kaolinit, živce, drahé kameny – český granát, olivín, turmalín)

Použití:

 • keramický průmysl (kaolin)
 • výroba glazury na porcelán (živce)
 • klenotnictví (drahé kameny)

 

Sírany

Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4.5H2O tzv. modrá skalice

Výskyt:

 • v přírodě jako nerost chalkanit

Použití:

 • k postřikům rostlin proti houbám a dalším škůdcům
 • k impregnaci dřeva proti hnilobě
 • vodný roztok k poměďování
Dihydrát síranu výpenatého CaSO4.2H2O

Výskyt:

 • v přírodě jako nerost sádrovec

Použití:

 • výroba sádry pro stavebnictví, sochařství, štukatérství a lékařství

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (nitratine): Copyright © Thomas Witzke and Abraxas-Verlag)

obrázek (KNO3, Prášková forma): Autor: Ondřej Mangl – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2899578

obrázek (kalcit – Calcite Locality: Jiepaiyu Mine (Shimen Mine), Shimen As-(Au) deposit, Shimen County, Changde Prefecture, Hunan Province, China (Locality at mindat.org) A strikingly fine, gemmy and sharp calcite crystal, with a light golden color that did not come out too well in the pics, perched dramatically on a small matrix covered with small, sparkly calcites. This is just a superb crystal – sharpness, glassy luster, etc. – and could not be more aesthetically presented, the way it sits on the matrix . . . 6.1 x 5.4 x 3.2 cm): Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10137122

obrázek (soda): Autor: Ondřej Mangl – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2899825

obrázek (krápník – Velký bílý stalagmit): Autor: No machine-readable author provided. The bellman assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=329936

obrázek (apatit – Oboustranně ukončený krystal v kalcitu z lokality Yates mine v Kanadě): Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9032452

obrázek (kaolinit): Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=293101

obrázek (živec draselný): Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=235127

obrázek (český granát – Krystal pyropu z Madagaskaru): Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=763365

obrázek (olivín – Olivín v bazaltu (čediči)): Autor: No machine-readable author provided. Vsmith assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=244144

obrázek (turmalín – turmalin arbuzowy, pochodzenie Madagaskar, autor zdjęcia Stowarzyszenie Spirifer): Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=761724

obrázek (chalkanit): https://eprakone.org/2014/04/16/chalkantit-kamen-radosti-zo-zivota/

obrázek (sádrovec – pouštní růže): Autor: Daderot – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26969514