CH8 – Využití solí bezkyslíkatých kyselin

zpět

Využití solí bezkyslíkatých kyselin

 

Bezkyslíkaté kyseliny

 

např. chlorid sodný, sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý

 

Chlorid sodný (NaCl)

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý nebo bílý, průhledný, skelně lesklý
 • krystalická
 • dobře rozpustná ve vodě
 • roztok chloridu sodného vede elektrický proud
 • je nezbytný pro život člověka (cca 5 – 10 g denně), jeho nedostatek způsobuje křeče svalstva, bezvědomí popř. i smrt, přílišné solení je také škodlivé např. zvýšení krevního tlaku

 

Použití:

 • potravinářský a chemický průmysl
 • potravinářský název je kuchyňská sůl (pro přípravu pokrmů, konzervování masa a zelenin)
 • 97% se spotřebuje k výrobě chloru a dalších chemických látek (např. hydroxid sodný)
 • posyp v zimním období (směs soli a sněhu nebo ledu má nízkou teplotu tuhnutí cca -10°C a nižší), velké množství v okolní půdě zhoršuje životní podmínky rostlin a zhoršuje kvalitu vody
 • zdravotnictví (0,9% roztok tzv. fyziologický roztok)

 

Sulfid olovnatý (PbS)

 

Vlastnosti:

 • hnědočerná práškovitá látka
 • nerozpustná ve vodě
 • rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin

 

Použití:

 • galenit se využívá jako surovina pro získávání olova
 • dlouho se využíval jako černý pigment
 • nejvíce se využívá pro své polovodičové vlastnosti
 • vyžívá se také na detekci prvků v různých infračervených detektorech

 

Sulfid zinečnatý (ZnS)

 

Vlastnosti:

 • bílá krystalická látka
 • nerozpustná ve vodě

 

Použití:

 • sfalerit se využívá jako surovina pro získávání zinku
 • ve směsi s mědí funguje jako luminofor
 • jako pigment

 

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4