CH8 – Zákon zachování hmotnosti

zpět

Zákon zachování hmotnosti

 

Zákon zachování hmotnosti roku 1758 jako první definoval ruský chemik Michail Vasilijevič Lomonosov a nezávisle na něm v letech 1774–1777 francouzský chemik Antoine Laurent Lavoisier.

 

  

      Michail Vasilijevič Lomonosov                Antoine Laurent Lavoisier

 

Zákon zachování hmotnosti

V uzavřené chemické soustavě je hmotnost chemických látek před reakcí stejná jako hmotnost chemických látek po reakci.

V uzavřené chemické soustavě je hmotnost reaktantů stejná jako hmotnost produktů.

 

Zákon zachování hmotnosti je jeden ze základních přírodních zákonů.

 

Podle zákona zachování hmotnosti také platí:

Počet atomů reaktantů (reagujících látek) je stejný jako počet atomů produktů (vznikajících látek).

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (Lomonosov): Autor: Гравюра П.Ф. Бореля – http://www.elibron.com/english/other/img_size.phtml?msg_id=54510, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22429598

obrázek (Lavoasier): Autor: neznámý – http://www.schuster-ingolstadt.de/Chemie.htm, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=198488