CH9 – Chemické látky a směsi (opakování)

zpět

Chemické látky a směsi (opakování)

Opakování učiva 8. ročníku

 

Chemické látky a směsi

Třídění směsí

Roztoky. Hmotnostní zlomek

Výpočet složení roztoků

Rozpustnost látek

Oddělování složek ze směsi (souhrn)

Separace

Sedimentace

Destilace

Filtrace

Krystalizace

Odpařování

Extrakce

Sublimace

Chromatografie

Vzduch a jeho složení

Vlastnosti, význam a využití

Vzduch a jeho znečištění

Voda a její vlastnosti

Druhy vod

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4