Domácí úkoly (2020-2021)


zpět

Domácí úkoly (2020-2021)

Domácí úkoly (normální + distanční výuka)

splněné domácí úkoly

 


 

Chemie 8. ročník – domácí úkoly

 


 • dokončete PL (chemické názvosloví oxidů a sulfidů), termín odevzdání 15.4. 2021
 • zkuste vytvořit vzoreček kyseliny cíničité a kyseliny dusité (zapište i oxidační čísla nad prvky), kyselinu trihydrogenfosforečnou zkuste (nápověda – u vodíku je 3), termín odeslání 21.4.2021
 • REFERÁT (téma PRVKY) – POVINNÝ, termín odeslání 24.3.2021
 • učebnice str. 63 / cv. 1, 2, 3, termín odevzdání 20.3. 2021
 • dokončit pracovní list PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – halogenidy 1, termín odevzdání 20.3. 2021
 • KONTROLA SEŠITŮ po hodině zašli 6 posledních listů z tvého sešitu, termín odeslání ihned po hodině
 • ÚKOL (DŮLEŽITÉ): naučte se první dva sloupce z tabulky, kterou máte zapsat do sešitů (oxidační číslo a k tomu přiřazená koncovka)
 • domácí úkol: učebnice str. 60 / cv. 1,2,3,4, termín odevzdání 27.2. 2021
 • učebnice str. 40 / lupa 1 a-d, termín odevzdání 18.12. 2020
 • vypočítej molární hmotnost NO2, CuCl2, HNO3, Na(OH)2termín na 9.12.2020 (nezasílat)
 • procvičování: vyplň pracovní list PL – ATOM 3, termín odevzdání 5.12. 2020
 • zopakuj si prvky které máš znát (úkol stále trvá)
 • nakreslit obrázek str. 34 (vznik molekuly vodíku a chloru), neposílat
 • (prezentace): nakreslit obrázek str. 33, neposílat
 • str. 31 / 2, 3 modrý rámeček, termín odevzdání 22.11. 2020
 • str. 31 / sova 6, termín odevzdání 19.11. 2020
 • výpočty – hmotnostní zlomek, termín odevzdání 6.11.2020

 

Chemie 9. ročník – domácí úkoly

 


 • dokončete PL – UHLOVODÍKY 1, celý nafoťte a zašlete, termín odevzdání 7.4.2021 (20:00)
 • doplnit cv. 1,4,5,6 do PL-UHLOVODÍKY 1, zatím nemusíte posílat
 • KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) i s dnešním zápisem, termín odeslání 12.3.2021
 • procvičování: opakování – deriváty uhlovodíků – str. 68, vypracuj zezadu do sešitu, termín odevzdání 16.3.2021 (20:00)
 • naučit se – tabulka uhlovodíků C1 – C10 – důležité !!! (úkol stále trvá)
 • REFERÁT (téma UHLOVODÍKY, DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ) – POVINNÝ, termín odeslání 10.3.2021
 • učebnice str. 47 / cv. 1,2,3,4,5,6,7, termín odevzdání 24.2.2021
 • dokončit PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – uhlovodiky 1, termín odevzdáni 21.2.202
 • PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – alkany 2, termín odeslání 31.1.2021
 • PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE, cv. 4, termín odevzdání 10.1.2021
 • zopakuj si prvky které máš znát! (úkol stále trvá)
 • (prezentace): odpovězte na otázky z prezentace (využijte internetu)termín odevzdáni 26.11.2020 (9:00)
 • redoxní reakce, termín odevzdání 8.11.2020
 • PL – redoxní reakce, termín odevzdání 23.10.2020

 

Fyzika 6. ročník – domácí úkoly

 


 • DÚ: PL – OBJEM / cv. 1, termín odevzdání 17.5.2021
 • procvičování: PL – ČAS 12, vypočítejte, můžete použít kalkulačku (kdo nemá možnost tisku, vypočítejte zezadu do sešitu), termín odevzdání 28.4.2021
 • PL-TEPLOTA 1, poslední cvičení, odečtěte teplotu na teploměrech, nemusíte posílat
 • domácí úkol: od 12.4. do 18.4. 2021 začni měřit teplotu vzduchu pomocí teploměru (venkovní), teplotu změř vždy ve stejnou dobu, na stejném  místě, každý den 1x (kdo bude šikovný může změřit teplotu 3x denně, ráno, odpoledne a večer), pozor změř teplotu ve stínu nejlépe 1 – 2 m nad zemí (nedávej teploměr přímo na sluníčku), naměřené hodnoty zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 18.4.2021. S vašimi naměřenými hodnotami budete příští týden dál pracovat! Tak na tento úkol nezapomeňte!
 • dokončit PL-čas, termín odevzdání 19.4.2021
 • ÚKOL (laboratorní práce – z naměřených hodnot teploty z minulého týdne), termín odevzdání 21.4.2021
 • KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině
 • procvičování: vypracujte jen první stranu PL – ČAS 1 (př. č. 1,2,3,4,5,6,7), termín odevzdání 17.3.2021
 • dokončit PL – HMOTNOST 1, zaslat celý, termín odevzdání 16.3.2021
 • PL – hmotnost / cv. 5, RADA: patří k sobě vždy 4, termín odevzdání 2.3.2021
 • PL-HMOTNOST (cv. 6,7 – zadáno na online hodině), vypracovat do 10.3.2021, nemusíte posílat
 • nakresli obrázek vah, termín odevzdání 10.2.2021
 • PR – HMOTNOST 1, termín odevzdání 17.2.2021
 • PL – DÉLKA (cv. 3), termín odevzdání 21.2.2021
 • procvičování: PL – DÉLKA 1, vypracujte cvičení 4,5,6,7, termín odevzdání 24.2.2021
 • převody jednotek – procvičování – PR – délka 2, termín odevzdání 24.1.2021
 • F6 – DÚ aritmetický průměr – vypočítejte do sešitu, nemusíte posílat, výpočet si zkontrolujeme na online výuce, termín 17.1.2021
 • převody jednotek – procvičování –  PR – délka 1, termín odevzdání 13.1.2021
 • nakreslit libovolný obrázek měřidla (délka), nemusíte posílat, termín 10.1.2021
 • nakreslit do sešitů tabulku fyzikálních veličin (viz. prezentace), nemusíte posílat, termín 6.1.2021
 • dokončit PL-MAGNETY 2, nemusíte posílat
 • nakreslit obrázek  učebnice str. 60 / obr. 1.65, nemusíte posílat, další týden si ho zkontroluji
 • PL – MAGNETY 1 (cvičení. 2, 3, 4), termín odeslání 9.12.2020
 • PL – ATOM 2 / cv. 1, termín odeslání 22.11.2020
 • atom x molekula, prvek x sloučenina, termín odevzdání 20.11.2020
 • laboratorní protokol, termín odevzdání 18.10.2020

 

Fyzika 7. ročník – domácí úkoly

 


 • REFERÁT (téma SVĚTELNÉ JEVY) – POVINNÝ, termín odeslání 20.4.2021
 • KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek předpony, zašlete celý PL, termín odevzdání 17.3.2021 (20:00)
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn)vypracujte převody jednotek času a objemu, termín vypracování do 10.3.2021, nemusíte posílat, až dokončíme poslední převody jednotek, pošlete mi ho celý, kdo mi poslal už celý PL vypracovaný nemá DÚ
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn) převody jednotek délky a hmotnosti, termín odevzdání 3.3.2021 (20:00)
 • DÚ – PASCALŮV ZÁKON, termín odevzdání 10.2.2021
 • PL – PASCALUV ZAKON, cv. 2 + 3, termín odevzdání 26.1.2021
 • PL – PÁKA, příklad 1, 2, 3, termín odevzdání 10.1.2021
 • výpočty páka, termín 15.12.2020 (neposílat, zkontrolujeme ve škole)
 • zopakujte si převody jednotek objemu (úkol stále trvá)
 • procvičování – fyzika 7, termín odeslání 18.10.2020
 • pozor! častá chyba v úkolu fyzika 7, 15 min = 0,25 h
 • nakresli do sešitu tabulku, učebnice str. 47 (nemusíte posílat)
 • vypracuj PL – skládání sil 1, termín odevzdání 13.11.2020
 • nakresli do sešitu obrázek, učebnice str. 52, obr. 1.53 (nemusíte posílat)
 • (prezentace): učebnice str. 62 / obr. 1.65, nemusíte posílat
 • zopakujte si převody jednotek hmotnosti (úkol stále trvá)

 

Fyzika 8. ročník – domácí úkoly

 


 • KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině
 • REFERÁT (téma ELEKTŘINA, MAGNETISMUS, ELEKTROMAGNETISMUS) – POVINNÝ (téma po domluvě), termín odeslání 25.3.2021
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek – předpony, termín odevzdání 17.3.2021 (20:00)
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek objemu a času, termín odevzdání 16.3.2021 (20:00)
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek délky a hmotnosti, termín odevzdání 10.3.2021 (20:00)
 • domácí úkol: učebnice str. 160 / cv. U1,2 termín odeslání 24.2.2021.
 • Při elektrickém napětí 16 V mezi konci rezistoru prochází jím elektrický proud 0,2 A. Jaký proud bude tímto rezistorem procházet, připojíme-li jej ke zdroji napětí 48 V?, termín odeslání 15.2.2021
 • F8 – DÚ – ohmův zákon, termín odeslání 24.1.2021.
 • DÚ – měření elektrického proudu, termín odeslání 15.1.2021
 • teplo – výpočty 2, termín odeslání 2.12.2020
 • zopakujte si převody jednotek hmotnosti (úkol stále trvá)
 • teplo – výpočty, termín odeslání 22.11.2020

 

Fyzika 9. ročník – domácí úkoly

 


 • PL – páka (cv. 5), termín odeslání 21.4.2021
 • KONTROLA SEŠITŮ po hodině zašli 6 posledních listů z tvého sešitu, termín odeslání ihned po hodině
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek objemu,  času, předpony, zašlete celý PL, termín odevzdání 20.3.2021 (20:00)
 • PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek délky a hmotnosti, termín odevzdání 13.3.2021 (20:00)
 • REFERÁT (téma METEOROLOGIE) – POVINNÝ (téma po domluvě), termín odeslání 3.3.2021
 • PL – OPTIKA – dokončit celý PL, termín odeslání 8.1.2021
 • prezentace Co už víme o atomech –  cv. 1, 2, 3, 4, termín odeslání 10.1.2021 
 • zopakujte si převody jednotek hmotnosti (úkol stále trvá)
 • kmitavý pohyb – výpočty, termín odeslání 20.11.2020
 • příklady na procvičování – proud, termín odeslání 20.10.2020

 

Matematika 8. ročník – domácí úkoly

 


 • 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5, termín odeslání 16.5. 2021pro
 • cvičování 27/1: učebnice str. 97 / cv. 8, 10, 12, termín odeslání 17.5. 2021
 • 27/2: učebnice str. 97 / cv. 4, termín odeslání 19.5. 2021
 • procvičování 27/3: učebnice str. 97 / cv. 11, 17, 19, 20, termín odeslání 19.5. 2021
 • DÚ 26/1: vypočítejte: 4(z+3) = 26-3z ( i zkoušku)
 • DÚ 26/2: dokončit zkoušky u probraných příkladů
 • DÚ 26/3: učebnice str. 97 / cv. 6
 • DÚ 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5
 • 25/4: dokončit zkoušky u příkladů str. 94/ cv. 4 e, f, vypočítat příklady str. 94 / cv. 5, zaslat sešit ke kontrole (zápisy a úkoly z tohoto týdne), termín odeslání 9.5.2021
 • 25/5 dobrovolné : vypočítej příklad str. 94/ cv. 6 (i se zkouškou)
 • procvičování 25/1: učebnice str.94 / cv. 1 a, b, d, f, termín odeslání 3.5. 2021
 • DÚ 25/2: učebnice str. 94/2 e, f, g, můžete mi poslat příklady zároveň se zítřejším procvičováním
 • procvičování 25/3: učebnice str. 94 / cv. 3 c, d, str. 94 / cv. 4 c, d, termín odeslání 5.5. 2021
 • OPAKOVÁNÍ NA SOUHRNNOU PÍSEMKU (viz. PL1+2+3+4)
 • procvičování 24/1: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 1, termín odeslání 20.4. 2021 (9:00)   
 • dokončit zbývající příklady z PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 2, termín odeslání 22.4. 2021 (9:00)
 • procvičování 24/3: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 3, termín odeslání 22.4.2021 (9:00)
 • domácí úkol 23/6: dokončit 87/ cv. 3, nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), termín odeslání 17.4.2021
 • 23/3: učebnice str. 87 / cv.  1, 2, 3 (nahoře), termín odeslání 14.4.2021 (20:00) UPRAVENO
 • procvičování 23/1: učebnice str. 85 / cv.  6, 7, 8, 9, termín odeslání 12.4. 2021 (20:00)
 • domácí úkol 22/4: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 10.4.2021
 • 22/3: učebnice str. 85 / cv. 2,3,4,5
 • procvičování 22/2: učebnice str. 84 / cv.  1, 2, 3, 4, termín odeslání 7.4. 2021
 • 22/1: dokončit učebnice str. 83/ cv. 3cd, 4efgh, kdo si není jistý výpočtem, může mi úkol zaslat ke kontrole
 • 21/5: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), termín odeslání 2.4.2021
 • 21/1: vypočítejte, učebnice str. 79 / cv. 3, str. 80 / cv. 7, 8, 9, 10, termín odeslání 30.3.2021 (9:00)
 • 20/4: učebnice str. 79/1cde, 2, 4 + str. 80 / cv. 6, termín odeslání 28.3.2021
 • 19/4: učebnice str. 73 / cv. 1d,e,f, 2, 3, 4, termín odeslání 22.3.2021 (9:00)
 • procvičování 20/1: učebnice str. 74 / cv. 1 + str. 75 / 5, 6, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině
 • 20/2: učebnice str. 76 / cv. 3, 5, termín odeslání 24.3.2021
 • procvičování: 20/3: učebnice str. 76/ cv. 6 + 7, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • procvičování 20/4: učebnice str. 77 / cv.  1, 2, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • 18/2: str. 62 / cv. 3 + str. 63 / cv. 2 + str. 63 / cv. 3 c, d, termín odeslání 14.3.2021
 • 19/2: učebnice str. 67 / cv. 3, 6, 8, nemusíš posílat zkontrolujeme na online hodině
 • KONTROLA SEŠITŮ (zašli 8 stran tvého sešitu z algebry ke kontrole)
 • domácí úkol 17/4: procvičujte na písemku válec a válcová tělesa kolem nás (termín 10.3.2021 13:30 – 15:30)
 • zápis do sešitu str. 61 / C Výrazy s odmocninami + str. 62 Zopakujme si, nemusíte posílat
 • procvičování 18/1: učebnice str. 60 / cv. 1, 2, 3, termín odeslání 9.3.2021 (9:00)
 • domácí úkol 17/3: učebnice str. 59 / cv. 3 (kdo nestihl dokončit cv. 1), nemusíte posílat zkontrolujeme na online výuce
 • procvičování 17/2: učebnice str. 47 / cv. 7, str. 48 / cv. 9, str. 49 / cv. 17, 19a, termín odeslání 4.3. (7:00)
 • procvičování 17/1: učebnice str. 46 / cv. 1, str. 47 / 2,4,6, termín odeslání 2.3. (9:00)
 • domácí úkol 16/2: učebnice str. 47 / cv. 3, 5, termín odeslání 28.2. 2021
 • domácí úkol 16/1: učebnice str. 46 / cv. 2, termín 25.2 (7:00), nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině 
 • domácí úkol 15/3: učebnice str. 57 / cv. 9,10,12,13, termín odeslání 20.2. 2021
 • procvičování 15/1: učebnice str. 51 / cv. 1, 2, str. 52 / cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termín odeslání 16.2. 2021
 • procvičování 15/2: učebnice str. 53 / cv. 1, 2, 3, termín odevzdání 17.2. 2021
 • DÚ 14/5: učebnice str. 50/cv. 2,3,5, termín odeslání 14.2. 2021
 • procvičování: 14/2: učebnice str. 47 / cv. 1,2,3,4 termín odeslání 9.2. 2021 (9:00)
 • DÚ 14/3: učebnice str. 47 / cv. 5, termín odevzdání 11.2.2021 (9:00)
 • procvičování 14/4: učenice str. 49/1, 2, termín odeslání 11.2.2021 (9:00)
 • 13/2: učebnice str. 46 / cv. 3, 4, termín odevzdání 27.1.2021
 • KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST – PYTHAGOROVA VETA, termín 27.1.2021 do 17:00
 • DÚ 11/2: učebnice str. 28 / 13, termín odevzdání 18.1.2021
 • procvičování 12/1: str. 36 / cv. 1, 2, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 19.1.2021
 • DÚ 12/2: učebnice str. 38/4a,b,c + 38/5a,b, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 20.1.2021
 • procvičování: 11/3: učebnice str. 43 / cv. 2, 3, a str. 44 / cv. 4, 5, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 21.1.2021
 • procvičování: sbírka str. 88 Pythagorova věta a její důkaz/ cv. 3a,b,c,d, sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 3a,b, str. 89 / cv. 1c,e, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině
 • DÚ 11/1: sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 2, 4, str. 89 / cv. 1 a,b, termín odevzdání 14.1.2021
 • procvičování: učebnice str. 27 / cv. 3 a, b, c, d, g, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině
 • DÚ 10/2: učebnice str. 33 / cv. 1 a, c, f + sbírka str. 88 / cv. 1 a, b, c, termín odevzdání 7.1.2021, zkontrolujeme na online hodině
 • DÚ 10/1: sbírka str. 82 / cv. 3, 7, sbírka str. 83 / cv. 1 b,e, 5, učebnice str. 38 / úkol 5a,b, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • DÚ 9/3: učebnice str. 35 / cv. 2 b,c + 3 b,c, nemusíte posílat 
 • DÚ 9/2: učebnice str. 30 / cv. 1a,b, termín odevzdání 18.12.2020 
 • DÚ 9/1: učebnice str. 27 / cv. 4a, učebnice str. 28 / cv. 9b, termín odevzdání 18.12.2020
 • DÚ 8/1: vzájemná poloha dvou kružnic, termín 9.12.2020 (nezasílat)
 • PROCVIČOVÁNÍ: procvičování mocniny a odmocniny (podívejte se do KONTROLNÍHO PRACOVNÍHO LISTU a zkuste znovu propočítat příklady které vám nešly)+ podívejte se do sešitu a zopakujte si příklady: POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY, PROCENTA
 • DÚ 7/3: učebnice str. 23 / cv. 8, posílat nemusíte, podívám se na něj ve škole
 • DÚ 7/2: učebnice str. 22 / cv. 4 b, c, str. 23 / cv. 5 (bez postupu konstrukce, jen D:, R:, K:), termín vypracování do 3.12.2020 (10:00), nemusíte posílat (na online výuce zkontrolujeme)
 • PROCVIČOVÁNÍ 7/1: sbírka úloh str. 13 / cv. 2, str. 14 / cv. 7, 8, str. 17 / cv. 15, 16, str. 18 / cv. 18, termín odevzdání 2.12. 2020
 • DÚ 6/3:   sbírka úloh str. 81/cv. 6, učebnice str. 21 / cv. 12, termín odevzdání 30.11.2020
 • výuka: poslat narýsovanou kružnici opsanou (kdo mi ji neukazoval a nevyšla mu)
 • DÚ 6/2: učebnice str. 20 / cv. 4, 7, termín odevzdání 26.11.2020 (9:00)
 • DÚ 6/1: učebnice str. 19, postupy sestrojení tečny, nemusíte posílat
 • DÚ 5/2: učebnice str. 18 / cv. 4sbírka str. 80 / cv. 6, termín odevzdání 22.11.2020
 • DÚ 5/1: učebnice str. 17 / cv. 1-4 (NEMUSÍTE POSÍLAT, na online hodině si je probereme)
 • procvičte si přes víkend počítání s mocninami a odmocninami
 • DÚ 4/2: kružnice a kruh, termín odevzdání 16.11.2020
 • DÚ 4/1: vypočítej příklady z prezentace (NEMUSÍTE POSÍLAT, na online hodině si je probereme)
 • DÚ 3/3: sbírka úloh z matematiky str. 16 / cv 2, 3, 4 (1 a 2 sloupec), termín odevzdání 8.11.2020
 • DÚ 3/2: učebnice str. 19 / cv. 1, termín odevzdání 6.11.2020
 • DÚ 3/1: učebnice str. 19-20/cv. 2, 3, 4, termín odevzdání 6.11.2020
 • DÚ 2/3: učebnice str. 13 cv. 1, 2, 3, 5, 6, termín odevzdání 25.10.2020
 • DÚ 2/2: prezentace – druhá mocnina 2, termín odevzdání 23.10.2020
 • DÚ 2/1: prezentace – druhá mocnina 1, termín odevzdání 23.10.2020
 • DÚ 1/1: str. 7/ cv. 1, 2, 5, 6, narýsovat, str. 7/ cv. 3, 8 (nezapomeňte – je dáno, rozbor, zápis, konstrukce), termín odevzdání 18.10.202

 

zpět