Dotazník F7-001

Dotazník F7-001: Učivo – mechanické vlastnosti plynů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

  • Atmosféra Země. Atmosférický tlak
  • Měření atmosférického tlaku
  • Změny atmosférického tlaku
  • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
  • Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr