F8 – Dioda jako usměrňovač

 zpět

Dioda jako usměrňovač

 

Zapojení elektrického obvodu 1 (zdroj střídavého napětí, žárovka, spínač).

Časový průběh střídavého proudu

 • Je-li dioda zapojena do elektrického obvodu se zdrojem střídavého napětí, prochází obvodem stejnosměrný proud.
 • Proto se diody používají k usměrnění střídavého proudu.
 • Pracují jako jednocestné usměrňovače nebo dvojcestné usměrňovače.

 

Nacházejí se např. v:

 • spotřební elektronice
 • nabíječkách akumulátorů
 • elektrických lokomotivách

 

Zapojení elektrického obvodu 2 (zdroj střídavého napětí, žárovka, spínač, dioda).

Časový průběh jednocestně usměrněného střídavého proudu

Zapojení elektrického obvodu 3 (zdroj střídavého napětí, žárovka, spínač, dioda – opačné zapojení).

Časový průběh jednocestně usměrněného střídavého proudu při opačném zapojení polovodičové diody

 • Žárovka svítí méně (zapojení 2 + 3).
 • Diodou prochází proud pouze v propustném směru, to je pouze v jedné půlperiodě.
 • Druhým směrem proud neprochází.
 • Směr proudu se nemění, mění se ale jeho velikost.
 • Diodou prochází tepavý proud.
 • Jedná se o jednocestné usměrnění střídavého proudu.

 

Průchod proudu v obou půlperiodách střídavého proudu umožňuje zapojení čtyř diod – Grätzovo (můstkové) zapojení.

Časový průběh dvojcestně usměrněného střídavého proudu

 • Diodami prochází proud pouze v propustném směru.
 • Proud prochází v obou půlperiodách.
 • Směr proudu v žárovce se nemění.
 • Jde o dvoucestné usměrnění střídavého proudu.

 

Je-li dioda zapojena do elektrického obvodu se zdrojem střídavého napětí, prochází obvodem stejnosměrný proud. Proto se diody používají k usměrnění střídavého proudu. Pracují jako jednocestné usměrňovače nebo dvojcestné usměrňovače.

 

Jednocestné usměrnění střídavého proudu

 • Žárovka svítí méně.
 • Diodou prochází proud pouze v propustném směru, to je pouze v jedné půlperiodě.
 • Druhým směrem proud neprochází.
 • Směr proudu se nemění, mění se ale jeho velikost.
 • Diodou prochází tepavý proud.

 

Dvojcestné usměrnění střídavého proudu

 • Vzniká spojením více diod do obvodu.
 • Diodami prochází proud pouze v propustném směru.
 • Proud prochází v obou půlperiodách.
 • Směr proudu v žárovce se nemění.

 

Na co umět odpovědět:

 • K čemu se používají diody? Jak pracují?
 • Nakreslit zapojení elektrického obvodu (zdroj střídavého napětí, žárovka, spínač, dioda)
 • Nakreslit časový průběh jednocestně usměrněného střídavého proudu.
 • Popsat co se děje při jednocestném usměrnění střídavého proudu.
 • Nakreslit Grätzovo (můstkové) zapojení.
 • Nakreslit časový průběh dvojcestně usměrněného střídavého proudu.
 • Popsat co se děje při dvojcestném usměrnění střídavého proudu.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK, Ivan ŠTOLL, Miroslav SVOBODA, Marek WOLF: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7196-193-2.