MIX

zpět

 

Mix

 

 

POZOR!

Pro zasílání domácích úloh a komunikaci s učitelem je možné použít pouze e-maily zákonných zástupců nebo e-mail žáka (se souhlasem rodiče). 

 

 

 

Klasifikace v těchto předmětech se obvykle řídí bodovým hodnocením

 

1 100-90%
2 89-75%
3 74-50%
4 49-25%
5 24-0%
  • Vzhledem k rozmanitosti učiva je někdy upraveno bodové hodnocení písemek.

 

 

 


zpět