Osobnostní a sociální výchova 8. ročník – laboratorní práce

zpět

Laboratorní práce   

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.“

 

  • Laboratorní práce slouží k praktickému procvičení učiva.
  • Žáci si zde vyzkouší např. jak fungují různé jevy související s fyzikou.
  • Naučí se měřit různé fyzikální veličiny atd.
  • Také se naučí tyto výsledky zapsat do tzv. laboratorního protokolu. 
  • A naučí se jak prezentovat naměřená data a vyvodit z nich závěry.