Pokus (Domácí elektromagnet)

zpět

 

Pokus: Domácí elektromagnet

 

Pomůcky:

 • izolovaný drát
 • velký hřebík
 • plochá baterie
 • svorka
 • kompas/buzola nebo mobilní telefon s kompasem

 

Postup:

 1. Naviňte drát na hřebík a ponechte konce drátu volné a přístupné.
 2. Na jeden konec drátu umístěte svorku, druhým obtočte jeden z pólů ploché baterie.
 3. K hřebíku umístěte kompas a svorkou se dotkněte druhého pólu baterie.
 4. Pozorujte výchylku kompasu.

 

Video: elektromagnet

 

Poznámky:

 • Pokud je drát izolován nalakováním, je třeba konce drátu obrousit smirkovým papírem.
 • Kompas využívaný v chytrých telefonech nedoporučujeme využít při pokusech s komerčně dodávaný cívkami a jádry − magnetické pole by v těchto případech mohlo být příliš silné a potenciálně zařízení poškodit. Experimentování s hřebíkem a plochou baterií je ale z tohoto pohledu bezpečné.
 • Pravděpodobně se vám nepodaří navinout drát rovnoměrně, ale snažte se aby magnetické pole bylo alespoň přibližně homogenní.

zpět


Citace: http://fyzikalnipokusy.cz/2198/jednoduchy-elektromagnet