CH8 – Halogenidy. Názvosloví halogenidů

zpět

Halogenidy

 

Halogenidy – jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) a dalšího prvku.

 


opakování viz. kapitola Halogeny

 

Halogeny – jsou prvky VII.A skupiny, název halogen je odvozen z řečtiny a znamená solitvorný.

 

Patří k nim:

  • fluor (F) – lat. Fluor
  • chlor (Cl) –  lat. Chlorum
  • brom (Br) – lat. Bromum
  • iod (I) – lat. Iodum
  • astat (At) –  lat. Astatinum – polokov!

 

Názvosloví halogenidů

 

Název halogenidů se skládá z podstatného jména (tvořeno názvem halogenidu a zakončeno -id) a přídavného jména (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.).

 

 

Halogen má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -I.

Prvek sloučený s halogenem má vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

 

Příklad1: Tvorba vzorce halogenidu z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu halogenidu z jeho vzorce.

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4