CH8 – Jádro atomu

zpět

Jádro atomu

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • je asi 100 000 krát menší než celý atom
 • obsahuje protony (p+) a neutrony (n0)
 • protony – p+– kladný elektrický náboj
 • neutrony – n0 – nemají elektrický náboj

 

 

 • protonové číslo (značí se Z) – počet protonů v atomu (vlevo dole před značkou prvku)
 • nukleonové číslo (značí se A) – počet protonů a neutronů v atomu (vlevo nahoře před značkou prvku – Z + N)
 • neutronové číslo (značí se N) – počet neutronů v atomu (A – Z)

 

Izotopy

 • atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů a elektronů, ale liší se pouze počtem neutronů
 • mají stejné protonové číslo Z a různé nukleonové číslo A
 • většina izotopů nemá své vlastní názvy, výjimkou je vodík

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak je velké jádro?
 • Které částice jádro obsahuje?
 • Co je protonové číslo? Kde ho najdu?
 • Co je nukleonové číslo? Kde ho najdu?
 • Co je neutronové číslo?
 • Co je to izotop?
 • Který prvek má vlastní názvy izotopů? Vyjmenuj je.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obrm. 67 – kyslík P_N], [obrm. 68 – izotopy vodíku]