CH8 – Kovy alkalických zemin (souhrn)

zpět

Kovy alkalických zemin (souhrn)

 

Alkalické kovy jsou zařazeny v II. A skupině periodické soustavy prvků.

Patří k nim:

 • beryllium (Be) – lat. Beryllium
 • hořčík (Mg) – lat. Magnesium
 • vápník (Ca) – lat. Calcium
 • stroncium (Sr) – lat. Strontium
 • baryum (Ba) – lat. Barium
 • radium (Ra) – lat. Radium

 

 

Výskyt:

 • v přírodě se vyskytují v podobě svých sloučenin
 • především jako minerály, které vytváří povrch naší planety ( Mg + Ca patří mezi deset nejzastoupenějších prvků na naší planetě, vytváří celé pohoří např. Dolomity)
 • v malém množství se vyskytují v mořské vodě (až na Be)
 • minerály s obsahem Be jsou např. beryl  (Be3Al2(SiO3)6),  jeho odrůdou jsou např. drahé kameny jako zelený smaragd a modrý akvamarín

 

 • minerály s obsahem Mg jsou např. dolomit (CaMg(CO3)2 ), magnezit (MgCO3), olivín ((Mg, Fe)2[SiO4]), spinel (MgO.Al2O3) aj.

 

 • nejběžnější horninou s obsahem Ca je vápenec (CaCO3) – výskyt např. Moravský kras, další minerály např.  dolomit (CaMg(CO3)2), Apatit (3 Ca3(PO4)2. Ca(F, Cl)2), Fluorit (CaF2), Sádrovec (CaSO4 · 2 H2O) aj.

 

 • nejběžnější horninou s obsahem Sr je celestin (SrSO4), stroncianit (SrCO3) aj.

 • nejběžnější horninou s obsahem Ba je  baryt (BaSO4), witherit (BaCO3) a mnoho dalších.

 • nejběžnější horninou s obsahem uranu a Ra je uraninit (UO2, obsahuje 0,17 g Ra v 1 tuně), karnotit (K2(UO2)2(VO4)2·3H2O), autunit (Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O)

 

Vlastnosti:

 • Be – je tvrdé, ale křehké, poměrně těžce tavitelné, špatně vede elektrický proud a teplo,
 • Mg je (svými vlastnostmi) jakýsi přechod mezi beryliem a kovy alkalických zemin, je středně tvrdý, lehký, tažný, těžší než voda, vede hůře elektrický proud a teplo
 • ostatní kovy alkalických zemin (Ca, Sr, Ba, Ra) mají podobné vlastnosti, liší se však výrazně svou hmotností, jsou měkké, reaktivní, svými vlastnostmi se podobají alkalickým kovům, jsou lepším vodiče elektrického proudu a tepla, nejsou sice tolik reaktivní, ale je lepší je uchovávat pod petrolejem, jejich soli barví plamen.

 

Získávání a výroba:

 • získávají se především z hornin nebo jejich minerálů
 • Ca + Mg také z mořské vody

 

Použití:

 • Be – má největší využití např. jako součást moderátorových tyčí v jaderné energetice, jako slitina při konstrukci letadel a vesmírných lodí, šperkařství (drahé kameny a polodrahokamy)
 • Mg – velmi pevné a lehké slitiny (konstrukce letadel, lodí atd.), sloučeniny v lékařství, dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů
 • Ca – vápno, vápenec při výrobě železa a oceli, ve stavebnictví
 • Sr – jeho sloučenin se využívá při výrobě pyrotechnických produktů, sklářský průmysl
 • Ba – jeho sloučenin se také využívá při výrobě pyrotechnických produktů aj.
 • Ra – zdroj záření při léčbě rakoviny

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000001 – chemie], [OBR_000522 – kovy alkalických zemin], [OBR_000523 – emerald], [OBR_000524 – aquamarin], [OBR_000529 – clestin], [OBR_000530 – baryt], [OBR_000531 – karnotit], [OBR_000525 – olivín], [OBR_000526 – dolomit], [OBR_000527 – vápenec], [OBR_000528 – fluorit]