CH8 – Krystalizace

zpět

Krystalizace

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 

Krystalizace – je oddělování rozpustných složek stejnorodé směsi, při které dochází k vyloučení pevné látky v podobě krystalů.

 

 • nejdůležitější metoda čištění pevných látek
 • látky zpravidla vykrystalizuje v čisté formě

 

Využití:

 • výroba cukru
 • získávání soli z mořské vody
 • čištění krystalických látek

 

Krystalizaci a její rychlost lze ovlivnit: prudkým ochlazením směsi

 

Dělení:

 • volná krystalizace (pozvolné chladnutí a odpařování)
 • rušená krystalizace (prudké ochlazení a míchání)
 • krystalizace odpařením části rozpouštědla (přivede ke krystalizaci odpařením části rozpouštědla)
 • krystalizace přidáním třetí látky (zmenšení rozpustnosti přídavkem třetí látky)

 

Pokus (krystalizace modré skalice)

Připravíme nasycený vodný roztok modré skalice. Rozpouštění urychlíme mícháním a zahříváním směsi.

 • krystalizace prudkým ochlazením (roztok prudce ochladíme pod proudem studené vody)
 • volná krystalizace (roztok nalijeme do Petriho misky a necháme volně krystalizovat)

POZORUJEME že po prudkém ochlazení roztoku vznikne větší množství malých krystalků. U volné krystalizace, po několika dnech, vznikne několik velkých krystalů modré skalice.

 

 

VIDEO: Krystalizace modré skalice (2:13)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to krystalizace (definice)?
 • Jaké je využití krystalizace.
 • Čím lze ovlivnit rychlost krystalizace?
 • Jaké typy krystalizace znáš?
 • Jaké krystaly vzniknou při krystalizaci prudkým ochlazením a jaké při volné krystalizaci.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [INT_000010], [OBR_000349], [VID_000079]