CH8 – Látky (souhrn)

zpět

Látky (souhrn)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 

Tělesa – jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí a funkcí), např. kolo, míč …

Látky – jsou z nich vyrobena a složena tělesa, např. dřevo, papír …

 

 • všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů
 • částice látek se neustále neuspořádaně pohybují
 • o tomto pohybu nepřímo svědčí Brownův pohyb a difúze
 • Brownův pohyb (neustálený pohyb částeček v kapalinách)
 • Difúze (vzájemné pronikání molekul jedné látky mezi molekuly druhé látky)

 

Podrobněji rozvedeno v kapitole: Vlastnosti atomů a molekul  (Brownův pohyb, difúze), Fyzika 6. ročník

 

Rozdělení látek:

Podle skupenství:

 • pevné (železo, dřevo …), mají stálý objem a tvar
 • kapalné (voda, olej …), mají stálý objem a různý tvar (podle nádoby)
 • plynné (vzduch, oxid uhličitý …), mění svůj objem i tvar

 

Podle původu:

 • přírodní (voda, uhlí, dřevo …)
 • vyrobené (papír, plasty …)
 • odpady (průmyslové, zemědělské, domovní …)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to těleso? Co je to látka? Vysvětli na příkladu.
 • Co je to Brownův pohyb?
 • Co je to difúze?
 • Jak se dělí látky podle skupenství? (3) Uveď příklady.
 • Jak se dělí látky podle původu? (3) Uveď příklady.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [k. 5 – fyzika], [k. 6 – fyzika]