CH8 – Měření vlastností látek

zpět

Měření vlastností látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Měření – je zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a měřících přístrojů

 

Vlastnosti látek, které měříme, a vyjadřujeme je v příslušných jednotkách, se nazývají kvantitativní.

 

K určení neznámé látky můžeme využít:

 • teplotu tání – tt [°C]
 • teplotu varu – tv [°C]
 • hustotu – ρ [kg/m3, g/cm3]

Tyto hodnoty zjistíme v matematicko-fyzikálních tabulkách

 

Pomůcky pro měření:

 • váhy
 • odměrné sklo (válce, kádinky…)
 • teploměry
 • hustoměry…

 

Teplota tání – tt [°C]

= je teplota, při které látka přechází z pevného skupenství (s) do kapalného skupenství (l).

Př. led se mění na vodu

 

VIDEO: Teplota tání kovů (1:17)

VIDEO: Proč se solí silnice (3:01)

 

Teplota varu – tv [°C]

= je teplota, při které látka přechází z kapalného skupenství (l) do plynného skupenství (g) v celém svém objemu

Př. voda se mění v páru

 

VIDEO: Teplota varu vody (2:52)

 

Hustota – ρ [kg/m3, g/cm3]

= je fyzikální veličina, která vyjadřuje jakou hmotnost má jednotkový objem látky

 

Hustotu látky vypočítáme ze vztahu:

 

ρ hustota [kg/m3, g/cm3]

m … hmotnost látky [g, kg]

V objem látky [ml, l]

 

 

VIDEO: Měření hustoty a teploty (0:40)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to měření (definice)?
 • Co můžeme použít k určení neznámé látky?
 • Vyjmenuj alespoň tři pomůcky pro měření.
 • Definuj co je to teplota tání, teplota varu a hustota. Uveď jejich značku a jednotku.
 • Napiš vzorec pro výpočet hustoty.
 • Uveď značku a jednotku jednotlivých veličin použitých ve vzorci pro výpočet hustoty.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [VID_000006], [VID_000007], [VID_000008], [VID_000009], [RCE_000032]