CH8 – Model atomu

zpět

Model atomu

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Atom byl dlouho považován za nejmenší částici.

Koncem 19. stol. fyzikové objevily, že atom obsahuje velmi malé částice.

 

Atomy

 

 • jsou základními stavebními částicemi všech látek
 • jsou v neustálém neuspořádaném pohybu
 • skládají se z jádra (obsahuje protony a neutrony) a obalu (obsahuje elektrony)
 • protony a neutrony se souhrnně nazývají nukleony
 • drží pohromadě díky elektrostatickým silám mezi kladně nabitým jádrem a záporně nabitým obalem
 • atom který má stejný počet elektronů v obalu a protonů v jádře se nazývá elektricky neutrální
 • záporný elektrický náboj obalu atomu je stejně velký jako kladný elektrický náboj jádra atomu
 • způsob rozmístění a vzájemného spojení elektronů, protonů a neutronů označujeme jako stavbu neboli strukturu atomu

 

 • Elektrony – e – záporný elektrický náboj
 • Protony – p+– kladný elektrický náboj
 • Neutrony – n0 – nemají elektrický náboj

 

Zjednodušený model atomu: 

 

 

Jak se liší atomy různých prvků?

 • liší se od sebe počtem protonů, který je pro daný atom neměnný

 

 

model atomu vodíku, helia a uhlíku

 

 • této vlastnosti využil D. I. Mendělejev
 • uspořádal podle počtu protonů atomy do periodické tabulky prvků (Periodické soustavy prvků – PSP)

 

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Z jakých částí se skládá atom? 
 • Jaké částice jsou v jádru? 
 • Jaké částice jsou v obalu? 
 • Co jsou to nukleony.
 • Proč je atom elektricky neutrální?
 • Čím se od sebe liší atomy různých prvků ?
 • Co je to periodická tabulka a kdo ji vytvořil?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [k. 5 – fyzika], [obrm. 27 – zjednodušený model atomu], [obrm. 28 – atom helia], [obrm. 29 – atom uhlíku], [obrm. 30 – atom vodíku], [obr. 195 – PSP]