CH8 – Nebezpečnost chemických látek

zpět

Nebezpečnost chemických látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Všechny látky, které mohou být nebezpečné, musí být:

 • označeny výstražnými symboly
 • dodávány s bezpečnostními listy

 

 • při neopatrném zacházení mohou chemické látky způsobit vážné poranění, nebo dokonce i smrt!
 • je potřeba důsledně dbát varování (výstražné symboly)!
 • v domácnosti tyto látky skladujeme mimo dosah dětí!
 • některé chemické výrobky jsou uzavřeny bezpečnostními uzávěry
 • nikdy nepřeléváme do jiných obalů (může dojít k záměně)

 

Bezpečnostní listy obsahují:

 • H-věty (popisují riziko)
 • P-věty (doporučují způsob bezpečného zacházení)

 

Výstražné symboly

 

Fyzikální nebezpečnost

 

GHS01 – výbušné látky GHS02 – hořlavé látky GHS03 – oxidační látky GHS04 – plyny pod tlakem GHS05 – korozivní a žíravé látky

 

Nebezpečí pro zdraví a životní prostředí

 

GHS06 – toxické látky GHS07 – dráždivé látky GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak musí být označeny látky, které jsou nebezpečné?
 • S čím musí být dodávány nebezpečné látky?
 • Co jsou to bezpečnostní listy?
 • Co obsahují bezpečnostní listy?
 • Jak se dělí výstražné symboly (2)?
 • Které výstražné symboly znáš (9)? 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [OBR_000043], [OBR_000044], [OBR_000045], [OBR_000046], [OBR_000047], [OBR_000048], [OBR_000049], [OBR_000050], [OBR_000051]