CH8 – Obal atomu

zpět

Obal atomu

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • je tvořen prázdným prostorem, ve kterém se pohybují elektrony  (e)
 • v porovnání s protony a neutrony mají elektrony zanedbatelnou hmotnost
 • elektrony se pohybují v obalu v různých vzdálenostech od jádra v tzv. elektronových vrstvách
 • v jednotlivých elektronových vrstvách mají elektrony různou energii
 • vrstev může být maximálně 7
 • poslední vrstva, nejvzdálenější od jádra, je tzv. valenční vrstva
 • elektrony ve valenční vrstvě označujeme jako valenční elektrony (mají nejvyšší energii)
 • počet elektronů v jednotlivých elektronových vrstvách každého atomu je přesně stanoven

 

model atomu uhlíku

 

 

Elektronová konfigurace (pro zajímavost)

 • popisuje uspořádání elektronů uvnitř elektronového obalu
 • předpokládá se, že se elektrony převážně vyskytují v prostoru, který se nazývá atomový nebo molekulový orbital
 • nejčastěji se používá zápis ve stylu nxe, kde n je číslo slupky, x je číslo podslupky a e je počet elektronů v podslupce
 • jednotlivé orbitaly se zapisují v pořadí vzrůstající energie
 • zaplňují se v následujícím pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …

 

Např. základní stav atomu fosforu zapíšeme takto: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Protože je zápis fosforu velmi dlouhý, uvedeme nejbližší vzácný plyn s nižším protonovým číslem a poté zapíšeme elektrony, které má prvek navíc, zápis potom vypadá takto [Ne] 3s2 3p3.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Které částice se nacházejí v obalu atomu?
 • Co jsou to tzv. elektronové vrstvy? Kolik jich může být?
 • Co je to tzv. valenční vrstva? Co jsou to valenční elektrony?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [int. 36 – elektronová konfigurace]