CH8 – Periodická soustava prvků

zpět

Periodická soustava prvků (PSP)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • v 2. pol. 19. stol. bylo známo 63 prvků a chemici se je snažili utřídit
 • řešení našel ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev
 • zjistil, že vlastnosti prvků a jejich sloučenin se pravidelně (periodicky) opakují
 • sestavil tedy mu všechny známé prvky do přehledné tabulky podle protonového čísla

 

 

Periodický zákon:

Vlastnosti prvků a jejich sloučenin se periodicky (pravidelně) opakují v závislosti na protonovém čísle jejich atomů.

 

Periodická soustava prvků (mohou být různé typy)

Prvky jsou v PSP nejčastěji rozděleny na:

 • kovy
 • nekovy
 • polokovy

 

Další důležité skupiny prvků:

 • I. A skupina – alkalické kovy
 • II. A skupina – kovy alkalických zemin
 • VI. A skupina – chalkogeny
 • VII. A skupina – halogeny
 • VIII. A skupina – vzácné plyny
 • 6. perioda – tzv. lanthanoidy
 • 7. perioda – tzv. aktinoidy

 

Všechny prvky jsou v PSP uspořádány do:

period

 • vodorovné řady PSP
 • označují se čísly 1 → 7
 • číslo periody označuje počet elektronových vrstev v obalu atomu

skupin

 • svislé sloupce PSP
 • označují se buď arabskými číslicemi 1 → 18, nebo římskými číslicemi I → VIII
 • a písmenem A (hlavní skupiny) nebo B (vedlejší skupiny)
 • číslo skupiny, ve které prvek leží, označuje počet elektronů ve valenční vrstvě

 

INTERAKTIVNÍ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

 

Na co umět odpovědět:

 • Čím se od sebe liší atomy prvků? 
 • Kdo uspořádal prvky do tzv. periodické soustavy prvků a podle čeho?
 • Jak zní periodický zákon?
 • Na jaké tři skupiny v PSP jsou nejčastěji prvky rozděleny.
 • Vyjmenuj další důležité skupiny prvků.
 • Co je to perioda (v PSP)? Jak se značí?
 • Co je to skupina (v PSP)? Jak se značí?
 • Co označuje číslo periody?
 • Co označuje číslo skupiny? 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obr. 355 – PSP], [obr. 356 – PSP]