CH8 – První pomoc

zpět

První pomoc

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Důležitá telefonní čísla:

Při požití toxické látky: TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM  +420 224 919 293

 

Při zasažení (kyselinou nebo hydroxidem):

1) pokožky

 • odstraníme zasažený oděv
 • omýváme velkým množstvím vody – nejméně 15 min
 • poté opláchneme neutralizačním roztokem
 • při polití kyselinou  – 10% roztokem hydrogenuhličitanu sodného
 • při polití hydroxidem – 5% roztokem kyseliny citrónové nebo octové
 • místo ovážeme sterilním obvazem
 • odvezeme postiženého k lékaři

 

2) očí

 • okamžitě promýváme oči čistou vodou – nejméně 20 minut
 • víčka široce rozevřená, důkladně vypláchnout prostor pod víčky a oční koutky
 • neprovádět neutralizaci
 • cizí tělesa násilně neodstraňovat
 • volně oko obvážeme
 • odvezeme postiženého k lékaři

 

3) požití

 • vypláchneme ústa
 • vypijeme dostatečné množství tekutin např. vody
 • NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ!
 • co nejrychleji zavoláme rychlou zdravotnickou pomoc nebo zajistíme transport do nemocnice

 

VIDEO: První pomoc / při poleptání (4:15)         

 

Při popáleninách:

 • I. stupně – zarudlá místa (omývat proudem vody, nejméně 10 min)
 • II. stupně – zarudlá místa a puchýře (omývat proudem vody, nejméně 10-15 min, sterilně překrýt)
 • III. stupně – stržené puchýře, seškvařená kůže (sterilně překrýt a zavolat rychlou zdravotnickou pomoc)

 

VIDEO: První pomoc / při popálení a opaření (3:37) 

 

Při nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek:

 • vyprostíme zasaženého ze zamořeného prostředí (dbáme na vlastní bezpečnost)
 • zabezpečíme přívod čerstvého vzduchu
 • je-li postižený v bezvědomí a nedýchá, zahájíme umělé dýchaní
 • u nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek může dojít k poškození plic
 • plicní postižení se nemusí hned projevit
 • zabezpečíme klid
 • zavoláme rychlou zdravotnickou pomoc nebo zajistíme transport do nemocnice

 

Při otevřených poraněních

 • nejprve zastavíme krvácení
 • drobné rány (např. pořezání sklem)
 • omyjeme proudem vody
 • vydezinfikujeme
 • sterilně ošetříme
 • rozsáhlé hluboké, silně krvácející rány
 • je třeba odborně ošetřit
 • úlomky skla se z rány nevyjímají
 • zajistíme transport do nemocnice

 

Doporučené vybavení lékárničky

 

Zdravotnický materiál:

 • sterilní čtverec Sterilux
 • sterilní obvaz č. 2, 3, 4
 • polštářkové náplasti
 • náplast na cívce
 • trojcípý šátek
 • spínací špendlík
 • škrtidlo pryžové
 • resuscitační rouška
 • chirurgické rukavice
 • nůžky
 • pinzeta
 • teploměr
 • protišoková fólie

 

Volně prodejné léky:

 • proti bolesti a horečce (Brufen, Ataralgin, Valetol…)
 • proti průjmu (Smecta, Endiaron, Carbosorb…)
 • proti zácpě (Regulax…)
 • proti zažívacím problémům (živočišné uhlí, Gastrogel…)
 • dezinfekční prostředky (Septonex, Jodisol…)
 • na spáleniny (Panthenol…)
 • nosní kapky (Nasivin…)
 • oční kapky (Ophtalmo-septonex…)
 • proti bolesti v krku (kloktadla, pastilky…)
 • na výplach očí (Borová voda…)
 • proti alergii (Xyzal, Zirtec…)
 • na bolesti kloubů, zad atd. (masti a gely…)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak poskytneš první pomoc při zasažení  kyselinou nebo hydroxidem?
 • Jak poskytneš první pomoc při popáleninách?
 • Co by mělo být v lékárničce?
 • Znáš důležitá telefonní čísla?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [OBRM_000287], [INT_000004], [VID_000003], [VID_000004]