CH8 – Rozpustnost látek

zpět

Rozpustnost látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • roztoky se skládají z rozpouštědla a rozpouštěné látky
 • rozpouštědlo převládá nad rozpouštěnou látkou

 

 

Rozpustnost – je největší množství látky, které se rozpustí beze zbytku ve 100 g rozpouštědla při určité teplotě  na nasycený roztok. Je uvedena v tabulkách.

 

Nasycený roztok – je roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku již více látky nerozpustí.

 

Nenasycený roztok – je roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v nasyceném roztoku.

 

Pokus (rozpustnost soli)

Porovnejte jak rychle se rozpouští sůl při následujících podmínkách.

 • ve vodě při pokojové teplotě
 • ve vodě při pokojové teplotě za stálého míchání
 • ve vodě zahřáté k varu

POZORUJEME že nejrychleji se rozpustí sůl ve vodě zahřáté k varu. Také míchání urychluje rozpouštění soli. Tzn. že rozpouštění pevných látek v kapalině tedy urychluje zahřívání kapaliny a míchání roztoku.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Z čeho se skládá roztok? (2)
 • Co je to rozpustnost (definice)?
 • Kde hodnoty rozpustnosti najdeme?
 • Co je to nasycený roztok?
 • Co je to nenasycený roztok?
 • Co urychluje rozpouštění pevných látek v kapalině? (2)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [OBRM_000061]