CH8 – Roztoky. Hmotnostní zlomek

zpět

Roztoky

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Roztoky se skládají z rozpouštědla a rozpouštěné látky.

* pro roztoky se už z dob alchymie používá symbol Ꙩ

 

 

 • rozpouštědlo převládá nad rozpouštěnou látkou
 • největší význam mají kapalné roztoky
 • nejvýznamnějším rozpouštědlem je voda
 • ve vodě se rozpouští látky pevné, kapalné i plynné

 

Příprava roztoků je často potřeba i v domácnosti např. příprava nálevu na okurky, postřiky na škůdce, hnojení rostlin aj.

 

Hmotnostní zlomek

 

 • složení roztoku lze vyjádřit hmotnostním zlomkem
 • značka w
 • je to bezrozměrná veličina (nemá jednotku)

 

Hmotnostní zlomek – je číselný údaj udávající poměr hmotnosti jedné složky k celkové hmotnosti roztoku. Součet hmotnostních zlomků je roven 1.

 

Můžeme jej vyjádřit:

 • zlomkem w = 1/10
 • v procentech w = 10%
 • desetinným číslem w = 0,1

 

Příklad (ocet)

Víte kolika procentní je ocet, který používáte ve vaší domácnosti? Je to 8% roztok kyseliny octové a vody.

 • 100% roztoku obsahuje: 8% kyseliny octové, 92% vody
 • 1 g roztoku obsahuje: 0,08 g kyseliny octové, 0,92 g vody

 

Koncentrované roztoky – roztoky s vysokým hmotnostním zlomkem rozpuštěné látky.

Zředěné roztoky – roztoky s nízkým hmotnostním zlomkem rozpuštěné látky.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Z čeho se skládají roztoky? (2)
 • Jaký symbol se používá pro roztok?
 • Převládá rozpouštěná látka nad rozpouštědlem?
 • Které roztoky mají největší význam?
 • Co je nejvýznamnějším rozpouštědlem?
 • Jaké látky se mohou rozpustit ve vodě?
 • Co je hmotnostní zlomek (definice)?
 • Jakou má hmotnostní zlomek značku a jednotku?
 • Jak můžeme hmotnostní zlomek vyjádřit? (3)
 • Co jsou to koncentrované roztoky?
 • Co jsou to zředěné roztoky?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [OBRM_000061]